தமிழ்நாடு தொலைதொடர்பு ஒப்பந்த ஊழியர் சங்கம் - கோவை மாவட்டச் சங்கம் உங்களை தோழமையுடன் வரவேற்கிறது

வியாழன், 28 டிசம்பர், 2017

காத்திருக்கும் போராட்டம்

 பிஎஸ்என்எல் ஊழியர்கள் காத்திருக்கும் போராட்டம்
=============================================================